Scrabble slovenské

Výborná slovná hra s písmenkami a slovami, ktoré se postupne skladajú na hrací plán spôsobom krížovky. Na hernom pláne o rozmeroch 15 x 15 políčiek sa zostavujú zo stovky kameňov s písmenami slovenskej abecedy slová vodorovne i zvisle ako v krížovke. Početnosť písmeniek je daná ich početnosťou v abecede, takže niektorých písmeniek obsahuje sada niekoľko a iné iba raz. Každé písmenko má svoju bodovú hodnotu, ktorá je tým vyššia, čím je písmeno v našom jazyku vzácnejšie. Na hernom pláne sú takisto prémiové polia, na ktorých je možné znásobiť bodové zisky. Účelom je zostaviť slová s čo najvyššou bodovou hodnotou, takže pri hre okrem určitého prvku náhody je dôležitá slovná zásoba hráča, jeho kombinačné schopnosti, postreh a pohotovosť.

29.99 €

  • Špecifikácia

  • Hodnotenia